VI Krakowska Konferencja

1. O konferencji

2. Uczestnicy – zapisy

3. Program

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” organizuje VI Krakowską Konferencję naukową „Świat chorych na nowotwory. Od zrozumienia do opieki”. W dn. 15-16 października 2010 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie spotka się kilkuset lekarzy i specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii.

Konferencja jest częścią tegorocznej kampanii Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie” w skład której wchodzi konkurs „Poszukiwacze słońca – jak radzę sobie z chorobą” oraz projekt Szpiczaści.

Wydarzenie kierowane jest głównie do lekarzy rodzinnych, personelu medycznego oraz studentów medycyny. Otwarte jest także dla wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki oraz leczenia chorób onkologicznych i hematologicznych.

Przeczytaj o poprzednich Krakowskich Konferencjach.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w VI Krakowskiej Konferencji prosimy o przesłanie do dnia 12 października 2010 r. na adres waldek@podarujzycie.org następujących informacji:

– miejsce i adres pracy

– adres mailowy

– osoby będące lekarzami prosimy o wskazanie tego faktu w celu przyznania punktów edukacyjnych (14 pkt. za udział w całej Konferencji)

– pozostałym uczestnikom przysługują certyfikaty uczestnictwa. Tych z Państwa, którzy są chętni odebrać certyfikat, bardzo prosimy o taką informację.

Dziękujemy!


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego mieści się w Krakowie przy ul. św. Anny 12.

Wyświetl większą mapę


VI Krakowska Konferencja

15-16 października 2010 r.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. św. Anny 12

Program


15 październik (piątek) godz. 10.00


Powitanie:

prof. Wojciech Nowak – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”


Wykład wprowadzający: prof. Robert Juszkat – „Wewnątrznaczyniowe leczenie nowotworów wątroby”

I sesja – Hematoonkologia dziecięca (godz. 10.50-12.40)

Prowadzenie: prof. Aleksander B. Skotnicki

1. Prof. Walentyna Balwierz – „Możliwości i znaczenie wczesnego rozpoznawania nowotworów u dzieci i młodzieży”

2. Prof. Danuta Perek – „Problemy i nowe możliwości w onkologii dziecięcej”

3. Dr Jolanta Stefaniak – ” Powiększenie węzłów chłonnych w praktyce – problem pediatry i onkologa „

II sesja – Nowotwory mózgu (godz. 12.55-14.40 )

Prowadzenie: dr n. med. Marcin Hetnał

1. Doc. Stanisław Kwiatkowski – „Nowotwory układu nerwowego u dzieci”

2. Prof. Henryk Majchrzak – „Postępy w chirurgicznym leczeniu wysokozróżnicowanych glejaków mózgu”

3. Prof. Rafał Tarnawski: „Radioterapia i chemioterapia nowotworów mózgu”


III sesja – Profilaktyka, edukacja zdrowotna (godz. 14.50-16.10)

Prowadzenie: Tomasz Filarski

1. Lek. med. Andrzej Strach – „Rak stercza – prewencja, wczesna diagnostyka, możliwości terapeutyczne”

2. Michał Marszałek – „Działania profilaktyczne Urząd Miasta Krakowa”

3. Urszula Smok – „Świat chorych na nowotwory – od zrozumienia do opieki”


16 październik (sobota) godz. 10.00


Powitanie: dr n. med. Marcin Hetnał

Wykład wprowadzający: ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn – „Opieka duchowa w terminalnej fazie choroby. Z perspektywy kapelana hospicjum i szpitala”.

IV sesjaMedycyna paliatywna (godz. 10.40-12.10)

Prowadzenie: lek. med. Andrzej Kukiełka

1. Dr Tomasz Grądalski – Hospicjum Św. Łazarza – „Wyzwania przed opieką paliatywną w systemie ochrony zdrowia”

2. Mgr Elżbieta Wesołek: – „Przekazywanie informacji o nieuleczalnej chorobie warunkiem udzielenia zgody na opiekę paliatywną”

3. Mgr Krystyna Kochan: „Etyczno-prawne problemy informowania chorych i ich rodzin w opiece paliatywnej”

V sesja – Medycyna wiarygodna (godz: 12.55-14.10)

Prowadzenie: dr n. med. Marcin Hetnał

1. dr Przemysław Ryś – „Skąd wiadomo, że lek pomaga?”

2. Robert Plisko – „Ile kosztuje leczenie, czy zawsze jest drogie?”

3. dr Radosław Rudź – „Monitorowanie ograniczeń do świadczeń zdrowotnych w Polsce”

4. Izabela Gałuszka – „Misja i działalność Fundacji Watch Health Care”

VI sesja – Pielęgniarstwo onkologiczne, relacja z chorym (godz. 14.20-15.30)

Prowadzenie: Małgorzata Pasek

1. Urszula Mróz – „Dobór indywidualnych, zależnych od stanu pacjenta technik kontaktu terapeutycznego”

2. Krystyna Słotwińska „Zasady komunikowania pediatrycznej pielęgniarki onkologicznej z chorym dzieckiem i jego rodziną”

Zakończenie VI Krakowskiej Konferencji, godz. 15.30

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa wydane przez MCKP UJ. Lekarzom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Pobierz program

Dołącz do szpiczastych

Fundacja Podaruj Życie